ЩО ТАКЕ ЗМІНА КЛІМАТУ?

В 1992 році в Ріо-де-Жанейро Рамокова Конвенцію з питань зміни клімату підписали 160 країн. Прийняття цієї Конвенції є безумовним визнанням того факту, що зміна клімату є загальнолюдською проблемою.

Температура довкілля є одною з найважливіших умов існування життя. Головними механізмами, що забезпечують стабільність температури на поверхні Землі, є випромінювання Сонця та парниковий ефект.

Явище парникового ефекту полягає в тому, що після відбиття від поверхні Землі частина сонячної енергії не цілком розсіюється в космічному просторі. Значна доля теплового випромінювання утримується парниковими газами, що входять до складу атмосфери Землі.

Завдяки цьому температура підвищується на 33°C. Без парникового ефекту температура біля поверхні Землі не перевищувала б -18°C, а це означає відсутність умов для життя, бо вода на земній поверхні існувала б тільки у вигляді льоду.

Багаторічний моніторинг виявив яскраво виражену тенденцію до підвищення середньорічної температури. Більшість фахівців пов’язують це явище із збільшенням концентрації газів, що прийнято називати парниковими. Антропогенні викиди CO2, CH4 і N2O (що належать до групи парникових газів) здатні значною мірою збільшити парниковий ефект. Наслідком цього може бути підвищення середньорічної температури протягом наступного сторіччя на 2-5°C.

Цей процес не буде відбуватися рівномірно. В певних реґіонах температура змінюватиметься швидше, в інших повільніше. Наслідком цього буде зміна циркуляції вітрів і перерозподіл опадів. Це, у свою чергу, призведе до збільшення вологості в одних реґіонах і посух в інших. Зміни температури, кількості опадів і рівня моря позначаться на життєдіяльності людей.

Особливо істотним вплив глобального потепління буде в прибережних зонах. Деякі з них просто зникнуть. Значно зросте ерозія ґрунту, почастішають паводки, затоплення прибережних земель, збільшиться кількість збитково зволожених земель.

У сільському господарстві зросте необхідність в іригаційних заходах, зміниться врожайність і якісний склад культур, а це, у свою чергу, позначиться на тваринництві.

В енергетичному секторі найбільш уразливою буде гідроенергетика.

Шляхи вирішення проблеми: зменшення викидів і збільшення поглиначів парникових газів.

Використання таких технологій як теплові насоси (наприклад Новітерм), сонячна енергія.

Природний парниковий ефект на Землі підтримується завдяки віковому балансу між викидами парникових газів і утриманням їх поглиначами. Найбільшими поглиначами вуглекислого газу, доля якого становить близько 70% сукупних антропогенних викидів парникових газів, вуглецю є океан і наземна біомаса. Таким чином, зменшення вирубки і додаткове насадження лісів можуть у значній мірі знизити антропогенний тиск на клімат Землі. З іншого боку, зменшення викидів парникових газів за рахунок впровадження екологічно чистих технологій, підвищення ефективності використання енергоресурсів, а також застосування альтернативних (поновлюваних) джерел енергії може істотно вплинути на тенденцію зміни клімату.

Ініціатива з питань зміни клімату

В Києві функціонує інформаційний центр «Ініціатива з питань зміни клімату», діяльність якого спрямована на допомогу уряду України у виконанні зобов’язань відповідно до Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату. В Центрі накопичується, аналізується та впорядковується інформація про програми та проекти міжнародної допомоги Україні, пов’язані з різними аспектами проблеми зміни клімату. Діяльність Центру спрямована на створення національної організаційної структури з вирішення проблеми зміни клімату, розробка кліматоохоронної політики, допомогу в пошуку інвестицій у проекти зі зменшення викидів парникових газів, а також залученні неурядових організацій та промислових підприємств до заходів з пом’якшення антропогенного впливу на зміну клімату.

Завданням Ініціативи з питань зміни клімату є допомога у налагоджені міжнародної співпраці в Україні згідно Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату. Серед напрямків діяльності Центру:

 • Допомога в розробці національної організаційної структури з питань зміни клімату
 • Методологічні питання зі зміни клімату
 • Підготовка інвестиційних проектів
 • Підвищення обізнаності громадськості з питаннями зміни клімату
 • Реалізація навчальної програми

Допомога в розробці національної організаційної структури з питань зміни клімату. Згідно з Рамковою конвенцією ООН з питань зміни клімату країни – учасники мають можливість отримати цільові інвестиції, спрямовані на зниження антропогенного впливу на зміну клімату. Для цього в Україні необхідно сформувати організаційну структуру і відповідні органи для проведення інвентаризації та сертифікації викидів парникових газів, а також участі в міжнародних механізмах Конвенції. Центр надає допомогу в проведенні аналізу і розробці можливих варіантів національної організаційної структури. Крім того, Центр надає допомогу Україні у виконанні вимог РКЗК ООН, а також фінансує участь українських делегацій у міжнародних форумах.

Методологічні питання зі зміни клімату.
Центр надає допомогу Україні з впровадження визнаних методологій, що необхідні для реалізації Національної програми, які включають інвентаризацію викидів, моніторинг та оцінку викидів парникових газів. З метою поширення досвіду міжнародних експертів з питань зміни клімату, проводяться навчальні курси для українських фахівців. За підтримкою Центру українські експерти готують інвентаризацію викидів парникових газів в енергетичному секторі.

Підготовка інвестиційних проектів.
Участь України в Рамковій конвенції ООН створює умови для міжнародного співробітництва та залучення інвестицій. Центр надає допомогу у визначені інвестиційних проектів та розробці бізнес-планів щодо зменшення викидів парникових газів на теплових електростанціях, системах централізованого теплопостачання, промислових підприємствах і вугільних шахтах. Центр займається пошуком інвестиційних проектів і надає допомогу українським фахівцям у підготовці бізнес-планів та інших документів, необхідних для їх реалізації.

Підвищення обізнаності громадськості з питаннями зміни клімату.
Центр розповсюджує щомісячний бюлетень, який містить українські та міжнародні новини зі зміни клімату. Бюлетень (з архівом минулих випусків), календар світових подій зі зміни клімату, інформація щодо кліматоохоронної діяльності в Україні, контактна інформація про фахівців, які займаються вирішенням проблеми зміни клімату в Україні, та інші матеріали можна знайти на цьому сайті.

Спільно з неурядовими організаціями та представниками промислового сектору Центр поширює інформацію серед населення України про причини і наслідки глобальної зміни клімату. Завдяки вебсайту, теле- і радіопрограмам, розповсюдженню друкованих матеріалів Ініціатива з питань зміни клімату сприяє формуванню національної згоди щодо кліматоохоронних заходів.

Реалізація навчальної програми.
Ця діяльність спрямована на посадових осіб, керівників підприємств, представників неурядових організацій та фахівців з питань зміни клімату.
Головними темами навчання є:

 • Основні положення проблеми глобальної зміни клімату
 • Економічні аспекти зміни клімату
 • Механізми торгівлі викидами
 • Інвентаризація викидів парникових газів
 • Пом’якшення антропогенного впливу на зміну клімату
 • Моніторинг, оцінка, звітність, верифікація та сертифікація скорочень викидів парникових газів
 • Визначення базових проектно-орієнтованих рівнів викидів
 • Підготовка та фінансування проектів
 • Поглинання вуглецю в лісовому та сільському господарствах

З питань розробки стратегії та визначення напрямків навчання Центр співпрацює з широким колом українських та іноземних фахівців.